Gyöngyös költségvetése


Tekintse meg Gyöngyös költségvetését és fejlesztéseit átlátható módon, interaktív ábrák segítségével!

Tovább

TISZTELT GYÖNGYÖSIEK!


A költségvetési rendelet az önkormányzat egyik legfontosabb helyi jogszabálya. Ez határozza meg, hogy egy település az adott évben mennyi pénzből gazdálkodhat. Ez mutatja meg, hogy bevételei milyen forrásokból származnak, illetve mennyit szánhat kiadásokra, például a városi intézmények fenntartására, vagy éppen beruházásokra.

Gyöngyös Város Önkormányzata költségvetési rendeletét évek óta közzéteszi a honlapján, szöveges és táblázatos formában egyaránt. Ezek áttekintése és megértése az állampolgárok számára sokszor nem egyszerű, hiszen ahhoz, hogy a költségvetés megfeleljen a céloknak és a törvényi előírásoknak is, megalkotásakor megannyi szakmai előírást kell követni.

Azért hoztuk létre ezt az oldalt, hogy Gyöngyös gazdálkodását gyorsan és közérthető módon mutassuk be a lakosságnak. Célunk, hogy táblázatok átnézése nélkül is bárki számára egyértelmű legyen, mekkora a költségvetés főösszege és hogyan tevődnek össze az egyes bevételi vagy kiadási tételek. A grafikonok alatt tekintsék meg a kiemelt projektjeinket, benne a tervezett részvételi költségvetés leírását is!

Kellemes böngészést kívánok,

Hiesz György,
Gyöngyös polgármestere

Kipróbálom!

Mérleg 2021


A költségvetés főösszege:
11.8 Mrd Ft
🔒 Működési támogatások államháztartáson belülről
2.6 Mrd Ft
Közhatalmi bevételek
2.8 Mrd Ft
Működési bevételek
764.9 M Ft
Működési célú átvett pénzeszközök
27.2 M Ft
Áthúzódó projektek, szabad maradvány, elszámolások
2.7 Mrd Ft
Fejlesztési hitel, értékpapírok eladása
162.8 M Ft
Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről
525.7 M Ft
Felhalmozási bevételek
156.5 M Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
23.2 M Ft
❌ Irányítószervi támogatás
2.1 Mrd Ft
1.8 Mrd Ft
Személyi juttatások
282.1 M Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.9 Mrd Ft
Dologi kiadások
56.7 M Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai
2.2 Mrd Ft
Egyéb működési célú kiadások
2.3 Mrd Ft
Beruházások
989 M Ft
Felújítások
104.5 M Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások
2.1 Mrd Ft
❌ Irányítószervi támogatás

Érintőképernyős eszközökön a kategória leírások megjelenítéséhez tartsa az ujját a hasábon egy kis ideig.

Segítünk értelmezni! Az oldalon Gyöngyös Önkormányzatának és intézményeinek költségvetése és zárszámadása látható. A mérleg a költségvetési rendeletben szereplő főösszeget mutatja be. Ahhoz, hogy megértsük, miből gazdálkodik ténylegesen a város, érdemes elkülöníteni a saját intézmények finanszírozását (irányítószervi támogatás), ami számviteli okból duplán szerepel a főösszegben, illetve az éven belüli folyószámlahitel-ügyleteket. Ezek nélkül kapjuk meg az az összeget, amelyből Gyöngyös városa ténylegesen ellátja szerteágazó feladatait.

A bevételek és kiadások is felbonthatók működési és felhalmozási tételekre. A működési költségvetés a zavartalan feladatellátást biztosítja, míg a felhalmozási költségvetés beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódik, melyek célja tartós eszközök beszerzése, a tevékenység bővítése, modernizálása. A működési bevételek (törvényben meghatározott állami normatívák, helyi adók, a nyújtott szolgáltatások ellenértéke) és kiadások (bérek, rezsiköltségek, nyújtott támogatások) rendszeresen, ciklikusan jelentkeznek. Ezzel szemben a felhalmozási tételek eseti jellegűek, gyakran több éves költségvetési hatással (pl. uniós és állami pályázatok).

A működési költségvetés többlete mellett az önkormányzat fenntartható, színvonalas feladatellátásához szükséges fejlesztésekre fordíthatók a kifejezetten felhalmozásra kapott bevételek és a finanszírozási költségvetés többlete. Utóbbi csekély részt fejlesztési hiteleket jelent, amit a város jövőbeni működési többletéből tud visszafizetni. Gyöngyös finanszírozási bevételeinek nagyja az előző évi gazdálkodás maradványa: a folyamatban lévő uniós fejlesztések még fel nem használt támogatásai, illetve a megelőző évről maradt szabad maradvány. A TERV állapotok tervszámokat, a TÉNY állapotok a ténylegesen teljesült összegeket mutatják a zárszámadás alapján. Utóbbiakhoz a költségvetés kormányzati funkciók szerinti bontását is elérhetővé tesszük.

Bevételek 2021


2.9 Mrd Ft2 877 588 316 Ft(29%)
Finanszírozási bevételek
2.8 Mrd Ft2 813 000 000 Ft(29%)
Közhatalmi bevételek
2.6 Mrd Ft2 601 690 460 Ft(27%)
🔒 Működési támogatások államháztartáson belülről
764.9 M Ft764 877 027 Ft(8%)
Működési bevételek
525.7 M Ft525 683 701 Ft(5%)
Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről
156.5 M Ft156 533 474 Ft(2%)
Felhalmozási bevételek
27.2 M Ft27 243 992 Ft(0%)
Működési célú átvett pénzeszközök
23.2 M Ft23 173 068 Ft(0%)
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Finanszírozási bevételek
Közhatalmi bevételek
🔒 Működési támogatások államháztartáson belülről
Működési bevételek
Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Érintőképernyős eszközökön a kategória leírások megjelenítéséhez tartsa az ujját a hasábon egy kis ideig.

Gyöngyös Város Önkormányzatának bevételei. Kiszűrésre kerültek az éven belüli, likviditási finanszírozás tranzakciói, az intézmények önkormányzattól kapott irányítószervi támogatásai pedig csak egyszer, végső rendeltetés szerint kerülnek bemutatásra.

Kiadások 2021


2.3 Mrd Ft2 293 685 747 Ft(23%)
Beruházások
2.2 Mrd Ft2 204 243 052 Ft(23%)
Egyéb működési célú kiadások
1.9 Mrd Ft1 909 067 507 Ft(20%)
Dologi kiadások
1.8 Mrd Ft1 784 916 994 Ft(18%)
Személyi juttatások
989 M Ft989 003 815 Ft(10%)
Felújítások
282.1 M Ft282 097 202 Ft(3%)
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
165.5 M Ft165 480 721 Ft(2%)
Finanszírozási kiadások
104.5 M Ft104 547 000 Ft(1%)
Egyéb felhalmozási célú kiadások
56.7 M Ft56 748 000 Ft(1%)
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Beruházások
Egyéb működési célú kiadások
Dologi kiadások
Személyi juttatások
Felújítások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Finanszírozási kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai

Érintőképernyős eszközökön a kategória leírások megjelenítéséhez tartsa az ujját a hasábon egy kis ideig.

Gyöngyös Város Önkormányzatának kiadásai. Kiszűrésre kerültek az éven belüli, likviditási finanszírozás tranzakciói, az önkormányzat saját intézményeinek nyújtott irányítószervi támogatásai pedig csak egyszer, végső rendeltetés szerint kerülnek kimutatásra.

Fejlesztések 2021


Az északnyugati városrész tervezett rehabilitációja
A mátrafüredi parkerdő közjóléti fejlesztése
A Mátra Művelődési Központ energetikai korszerűsítése és a „KULCS PROJEKT”
A Jeruzsálem úti bölcsőde és óvoda fejlesztése
A koronavírus-járvány hatásai és a kormányzati elvonások
Részvételi költségvetés

Kérjük, véleményezze a költségvetést bemutató oldalunkat, hogy még jobbá tehessük!